26. ASM(V)R!

Hör du vad jag skriver? ?tagåv etni nem RV atset talev åskco ud raH Dennis, Fredrik & Martin har spelat VR och ramlat ner i hålet. Hur hittar man ut? Den som viskar får se.

Share | Download(Loading)